Ketua  Dr. Ahmad Kholil. R., S.Ag., M.H.
Wakil Ketua  Dr. Lanka Asmar, S.H.I., M.H.
Hakim  Muhammad Rujaini Tanjung, S.H.
Hakim  Syams EliaZ Bahri, S.Sy.
Hakim  Achmad Sofyan Aji Sudrajad S.H.
Panitera
 Muhammad Andor, S.H.
Sekretaris
 -
Kasub Umum & Keuangan
 Marhoddi
Kasub Kepeg & Ortala
-
Kasub IT & Pelaporan
 Yanuar Hakim Nasution, S.H.
Panitera Muda Hukum
-
Panitera Muda Gugatan  Danil Isnadi, S.H.I.
Panitera Muda Permohonan  -
Panitera Pengganti  -
Jurusita Pengganti
 Danil Isnadi, S.H.I.
 Marhoddi
 Yanuar Hakim Nasution, S.H.
Fungsional Arsiparis  Laras, A.Md.
Fungsional Pranata Komputer  Anisah, S.Kom.
Honorer  Andri Irama Daulay, S.H.I.
   Liniidasanti, S.H.I.
   Ahmad Junaidi, S.Sos.
   Kombang Pane
   Safrianto Pane
   Rahmat Fazari, S.E.
   Dedi Saputra, S.H.I.
   Abdul Halim Siregar, S.H.
   Nurmalia, S.H.
  • dukacita.jpg
  • ucapann.jpg